Garanti og reklamasjon

Du har reklamasjonsrett på alle varer som du kjøper fra Skinnordic AS. Reklamasjonsretten er lovfestet, og gir kjøper rett til å få utbedret feil og mangler som skyldes produksjonsfeil eller svakheter i produktet. Dersom man opplever en mangel, så må dette meldes til oss innen rimelig tid etter at mangelen blir oppdaget og innenfor lovfestede tidsfrister.

Reklamasjonsfrist ved forbrukerkjøp er regulert av forbrukerkjøpsloven. I utgangspunktet er dette to år, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år, så kan du klage innenfor en periode på fem år. Reklamasjonsfristen begynner å løpe fra den dagen kjøper overtar varen.

Reklamasjonsrett har man også ved næringskjøp, men da etter kjøpsloven. Dette innebærer en reklamasjonsfrist på to år ved næringskjøp.

Garanti

Enkelte produkter kan ha en garanti, og er et begrep som er litt forskjellig fra reklamasjon. Du har alltid reklamasjonsrett, mens garanti er noe som produsenten kan velge å gi kjøperen. En garanti er ment å tilby mer enn det loven gir deg krav på, f.eks mulighet for å få nytt produkt ved selvforskyldt skade eller muligheten til å klage på varer som er kjøpt i et annet land. Garantiforespørsler rettes direkte mot produsenten.

Hvordan reklamere

Ønsker du å reklamere på en vare, så gjør du dette enklest gjennom ordrehistorikksiden etter at du er innlogget. Velg "retur" på den aktuelle bestillingen, velg deretter hvilket produkt du ønsker å reklamere på (antall). Skriv at du ønsker å reklamere, samt en kortfattet beskrivelse av problemet i kommentarfeltet.

Dersom du skulle mangle nødvendige kontodetaljer for å logge inn, så kan du ta kontakt med kundeservice med en beskrivelse av feilen, og hvilket ordrenr og vare som reklamasjonen gjelder. Husk å sette en relevant tittel på e-posten, f.eks "Reklamasjon på ordrenr 123".

Du har krav på å få reklamasjonen behandlet innen rimelig tid, og vi etterstreber å gjøre dette så raskt som mulig og til minst mulig ulempe for deg. Ikke send produktet uten at dette er avtalt først. Vi tar kontakt med deg så fort som mulig, og blir enige om hvordan og hvor returvaren skal sendes. 

Ved reklamasjon på "forbruksartikler" så vil vi vanligvis omlevere produktet. Det vil si at vi gir deg et nytt eller tilsvarende produkt.

Tid

Vi behandler reklamasjoner fortløpende, men generelt så må du regne med rundt to til tre ukers behandlingstid eller reparasjonstid. Dersom vi ikke klarer å løse den samme feilen på to forsøk, og samme problemet oppstår på nytt, så har du krav på å få hevet kjøpet.

Kostnader

Du får refundert kostnader i forbindelse med frakt/innsending av produkt hvis feilen dekkes av reklamasjonsretten. Hvis feilen ikke dekkes, så kan det påløpe kostnader i forbindelse med reparasjon. Dette vil vi i så fall avtale på forhånd. Ved godkjent reklamasjon så kommer vi til å be deg om kontonummer for refusjon av utgifter. Generelt så ønsker vi at kvittering på frakt sendes sammen med varen.