Salgsvilkår

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle handler gjennomført via Skinnordic AS sin nettbutikk til forbrukere, med mindre noe annet er avtalt skriftlig mellom partene. Din bestilling sammen med en ordrebekreftelse fra vår side, utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.

Det forutsettes at alle kjøp er utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge.

Vi leverer kun i fastlands-Norge, ekskludert Jan Mayen og Svalbard. 

Forbrukerkjøp er regulert av blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven, kredittkjøpsloven, markedsføringsloven og e-handelsloven.

Betingelsene gjelder så langt det passer ved salg til bedrift. Bedrifter får imidlertid ikke bedre rettigheter enn det som fremgår i kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse.

Parter

Selger er Skinnordic AS, Svenskestien 6, 1167 OSLO med org. nr. 995 551 306 og telefonnummer 41762846. Kjøper er den som bestiller varen gjennom nettbutikken, og som er oppgitt som kjøper i bestillingen. 

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift, og totalkostnaden inkludert alle utgifter (frakt osv) fremkommer før bestillingen. Prisene kan variere, og Skinnordic AS forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger i tilfeller med vesentlig feilprising.

Bestillingsprosessen

Når vi mottar bestillingen fra deg, så vil du automatisk få tilsendt en ordrebekreftelse til den e-postadressen som er tilknyttet brukerkontoen din. Det er viktig at du leser ordrebekreftelsen nøye, for å se om den er i overensstemmelse med bestillingen. Bestillingen kan anses som en bindende avtale mellom begge parter.  

Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom betaling med bank- eller kredittkort. Ved betaling med kort, vil kjøpesummen bli reservert ved bestillingen for å sikre at det finnes tilstrekkelige midler til å dekke kjøpesummen. Kortet blir belastet når ordren blir bekreftet og vi har iverksatt levering. Dette gjelder også ved forhåndsbestilling av produkter eller produkter med ubekreftet leveringsfrist.

Hvis en forsendelse returneres uavhentet, vil det bli belastet et gebyr på 250 kr + frakt tur/retur.

Fakturabetaling er kun tilgjengelig for bedriftskunder etter kredittgodkjennelse.

Ved manglende betaling vil etter varsel bli sendt til inkasso. 

Betalingsmidler

Betaling må skje med VISA eller MasterCard.

Utsolgt

Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil å så fall få beskjed om dette, sammen med hva vi kan tilby som et alternativ til produktet. Dette er å regne som et nytt tilbud, og du kan velge å enten akseptere tilbudet med de endringene det medfører i den opprinnelige bestillingen, eller kansellere hele bestillingen.

Handleprosessen

Når du handler via nettbutikken til Skinnordic AS, kan kjøpsprosessen oppsummeres slik.

  1. Finne frem til ønskede produkter
  2. Legg produktet eller produktene til i handlekurven
  3. Gå til kassen via handlekurven. Du må akseptere salgsvilkårene for å gjøre dette.
  4. Logg inn med din eksisterende konto, eller opprett konto.
  5. Velg faktura- og mottakeradresse, og frakt- og betalingsmåte.
  6. Kontrollér at bestillingen er riktig. Prisen som vises er hele prisen du betaler.
  7. Bekreft bestillingen.
  8. Motta ordrebekreftelse.

Levering

Levering av varene skjer på den måten som er beskrevet i bestillingen. Skinnordic AS er ansvarlig for varene inntil de overtas av deg. Leveringstider betraktes som veiledende.

Enkelte varer er ikke på lager, men har en estimert leveringstid. Denne leveringstiden er å betrakte som et veiledende estimat på tid for ankomst på lager. I tillegg kommer tid til plukking, pakking og frakt til kjøper. Faktisk leveringstid kan avvike fra estimat uten varsel.

Prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet har ikke en tilbakevirkende kraft. Unntaket er dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Skinnordic AS sin side, i annonser eller lignende eller i nettbutikken og som er større enn 15% av normal salgspris. I slike tilfeller kan Skinnordic AS ensidig endre, kansellere eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunden har mottatt en ordrebekreftelse eller tilsvarende.

Vi sørger for at leveringen av produktet går så raskt som mulig, men dersom leveringen blir forsinket vil vi gi deg beskjed om dette så snart vi blir gjort oppmerksomme på det.

De fleste mindre pakker kan sendes som brev, og leveres direkte i postkassen din. Skinnordic AS har imidlertid ingen mulighet til å påvirke Posten sin vurdering av hva som kan leveres i postkassen. Hvis ikke Posten kan levere i postkassen din, vil du få beskjed om dette. I så fall kan pakken hentes ved det utleveringsstedet som det henvises til i utleveringsbilaget.

Reklamasjon

Når du mottar varene så anbefaler vi at du undersøker om de er i samsvar med bestillingen, om de har blitt skadet under transport eller om det ellers er feil eller mangler. Ved feil eller mangler må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget, mangelen gi Skinnordic AS beskjed om at du vil påberope deg mangelen. Du har likevel minst to måneders reklamasjonsfrist.

Dersom du finner feil eller mangler, så kan du kreve at vi retter feilen, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det ikke er mulig å skaffe en ny eller det medfører en urimelig kostnad. Melding om reklamasjon kan gis både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at reklamasjon sendes skriftlig ved å søke retur på våre nettsider.

Hvis vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i forhold til avtalen, og dette ikke skyldes forhold på din side, har du iht forbrukerkjøpsloven muligheten til å heve avtalen, kreve at vi oppfyller avtalen, holde tilbake kjøpesummen eller kreve erstatning.

Ved mangel på varen, som ikke skyldes forhold på din side, har du iht forbrukerkjøpsloven muligheten til å heve avtalen (ved vesentlige mangler), holde tilbake kjøpesummen, kreve prisavslag, kreve erstatning eller velge mellom retting eller omlevering.

Hvis retting eller omlevering fører til at du ikke får tilgang på å bruke varen i mer enn én uke, har du med visse forutsetninger muligheten til å kreve å få benytte en erstatningsgjenstand på vår regning i mellomtiden. I utgangspunktet har selger to forsøk på å rette eller omlevere samme feilen.

Reklamasjonsretten gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

Hvis det ikke skulle foreligge en mangel, kan Skinnordic AS kreve betaling for undersøkeler som har vært nødvendige for å avdekke om det er en mangel og for reparasjon av varen. Men kun dersom vi har gjort deg oppmerksom på at du må dekke slike kostnader selv. 

Angrerett 

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av varer og tjenester, og gjelder b.la. når avtale inngås ved fjernsalg. Angreretten innebærer en angrefrist på 14 dager fra du mottar varen til du gir oss beskjed om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema i elektronisk form, sammen med ordrebekreftelsen, eller sammen med vareleveransen er angrefristen 12 måneder etter den opprinnelige angrefristen. Mottar du angrefristskjema innen disse 12 månedene, så er angrefristen 14 dager etter at du har mottatt angrefristskjemaet.

For at angreretten skal kunne benyttes må varen leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som det ble mottatt. Angreretten gjelder ikke dersom varen har blitt påført synlige eller usynlige skader. Er varen brukt utover det som er nødvendig for å fastslå funksjon og egenskaper, og dette fører til en reduksjon i varen sin verdi, kan vi trekke fra verdiforringelsen ifra kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Etter at ønske om å benytte angrerett er meldt inn til oss, skal produktet leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Den som benytter angreretten er ansvarlig for frakt tilbake til oss, og må betale for returfrakten.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale det du har betalt for varen. Dersom angreretten blir benyttet på hele kjøpet, må vi også betale tilbake det du har betalt i forbindelse med porto etc.

Tilbakebetaling ved bruk av angrerett skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt produktet fra deg. Produktet skal sendes i originalemballasje sammen med utfylt angrerettskjema.

Angreretten gjelder ikke for intim- og kosmetikkprodukter med tydelig forsegling, og der denne er blitt brutt.

Erstatningsansvar

Skinnordic AS fraskriver seg ansvar direkte og indirekte økonomisk tap som følge av forsinket eller mangelfull leveranse. Dette gjelder ikke hvis Skinnordic AS har opptredt grovt uaktsomt. I slike tilfeller er erstatningssummen begrenset til verdien på det mangelfulle eller forsinkede produktet.

Hvis solgte varer fører til skader på personer eller ting, og dette skyldes mangel på sikkerhet som en bruker kan forvente, kan Skinnordic AS være erstatningsansvarlig. 

Personvern

Se vår personvernerklæring.

Force majeur

Er Skinnordic AS forhindret fra å foreta leveranse eller pliktig omlevering som følge av uforutsette, ekstraordinære hendelser som gjør en slik plikt urimelig tyngende eller umulig å gjennomføre, eksempelvis arbeidskonflikt, krig, opprør, brann, jordskjelv, uforutsett militær mobilisering, knapphet på transportmidler, vareknapphet eller tilsvarende hendelser som påvirker leveranser fra underleverandører, er Skinnordic AS fritatt for alt annet ennsvar enn i reklamasjonssaker å kreditere kjøpesummen til den mangelfulle varen. 

Salgspant

Skinnordic AS har salgspant i de leverte varene inntil hele kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Tvister

Hvis det oppstår tvist mellom partene vedrørende innhold eller tolkning av denne avtalen, skal tvisten først forsøkes løst gjennom forhandling. Skinnordic AS sitt hjemdistrikt  

Endring i vilkårene

Skinnordic AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene som følge av endringer i lovgivingen.